Excel

 

Intensywne kursy dwu i jednodniowe


Excel Podstawy

Szkolenie Excel Podstawy to dwudniowy kurs pozwalający na zdobycie podstawowej i niezbędnej wiedzy do efektywnego korzystania z programu MS Excel. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tego szkolenia umożliwią Państwu wykonywanie podstawowych zadań takich jak tworzenie tabel, rysowanie wykresów. Nauczycie się Państwo jak wprowadzać, formatować, filtrować i sortować dane, a także jak używać formuł.

Szkolenia otwarte stacjonarne odbywają się w Warszawie, a szkolenia zamknięte na terenie całego kraju.

Cena netto 775 zł

Cena brutto 953,25 zł (zawiera 23% VAT)Excel Niższyśredniozaawansowany

Dwudniowe szkolenie Excel na poziomie niższym średniozaawansowanym kierowane jest do osób posiadających podstawowe umiejętności obsługi programu Excel.

Tematyka kursu obejmuje powtórkę z programu poziomu podstawowego i wprowadza uczestników szkolenia w tematykę formuł oraz narzędzi stosowanych w codziennej pracy biurowej. Wszystkie zagadnienia poruszane na szkoleniu ilustrowane są wieloma praktycznymi przykładami wprowadzającymi i utrwalającymi umiejętności.

Cena netto 775 zł

Cena brutto 953,25 zł (zawiera 23% VAT)Excel Średniozaawansowany

Intensywny dwudniowy kurs Excel Średniozaawansowany koncentruje się na przekazaniu uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy w biurze.

Kurs ten przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają do czynienia w swojej pracy z programem Excel i chcą poznać możliwości tego programu, pozwalające na uproszczenie swojej pracy i zaoszczędzenie czasu.

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów komputerowych, na których pod czujnym okiem profesjonalnego trenera uczestnicy samodzielnie wykonują zadania oparte na przykładach i problemach spotykanych w codziennej pracy z Excelem w różnych firmach i działach. Szkolenia i kursy w formule otwartej odbywają się w Warszawie, a szkolenia zamknięte organizowane są na ternie całego kraju.

Cena netto 775 zł

Cena brutto 953,25 zł (zawiera 23% VAT)Excel Zaawansowany

Szkolenie z Excela dla zaawansowanych to dwudniowy intensywny kurs Excela dla zaawansowanych użytkowników.

Szkolenie z Excela dla zaawansowanych jest kontynuacją szkolenia na poziomie średniozaawansowanym. Posiadana przez uczestników wiedza zostaje wzbogacona o kolejne formuły i narzędzia dostępne w programie.

Szkolenie to ma nauczyć nowego, kreatywnego i nieszablonowego myślenia o zastosowaniu formuł i innych narzędzi dostępnych w Excelu oraz łączenia ich ze sobą dla uzyskania oczekiwanych efektów.

Cena netto 775 zł

Cena brutto 953,25 zł (zawiera 23% VAT)Formuły w Excelu

Formuły w Excelu to szkolenie, pozwalające na zdobycie wiedzy o działaniu formuł oraz o możliwościach ich zastosowania.

Zakres tematyczny szkolenia został tak skonstruowany, aby wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące używania formuł niezbędnych do usprawnienia swojej codziennej pracy. W czasie szkolenia kursanci poznają najczęściej wykorzystywanymi formuły w pracy biurowej, a zastosowanie formuł ilustrowane jest zadaniami i problemami z jakimi spotykają się Państwo wykonując swoje codzienne obowiązki.

Cena netto 440 zł

Cena brutto 541,20 zł (zawiera 23% VAT)Excel Tabele Przestawne

Kurs Excel Tabele Przestawne jednodniowe intensywne szkolenie pozwalające poznać możliwości Tabel Przestawnych. W czasie szkolenia uczestnicy pracują na wziętych z życia przykładach pozwalających lepiej zrozumieć i łatwiej opanować działanie tego oferującego wiele możliwości narzędzia.

Znajomość Tabel Przestawnych jest niezbędna przy analizach sprzedaży, kosztów, środków trwałych, przy przygotowaniu zestawień, statystyk podsumowań, także pracownicy działów kadr, marketingu, administracji, księgowości, pracownicy naukowi znajdą zastosowanie i docenią korzyści płynące z używania z Tabel Przestawnych.

Cena netto 440 zł

Cena brutto 541,20 zł (zawiera 23% VAT)Power Query w Excelu (Excel 4BI)

Szkolenie Power Query w Excelu 4BI jest pierwszym szkoleniem z cyklu Excel 4BI (Excel for Business Intelligence). Podczas szkoleń z cyklu 4BI uczestnicy zdobywają wiedzę jak za pomocą dostępnych narzędzi tworzyć modele biznesowe pozwalające sprawnie analizować dane i w zrozumiały sposób prezentować wyniki analiz biznesowych.

Power Query umożliwia tworzenie samoobsługowej analizy biznesowej, upraszczając odnajdowanie danych i dostęp do nich oraz współpracę między użytkownikami. Co więcej Power Query jest narzędziem bardzo intuicyjnym, a nauczenie się jego obsługi zajmuje niewiele czasu. Dodatek Power query jest przeznaczony dla pracowników przetwarzających informacje, profesjonalnych analityków biznesowych, finansowych i innych użytkowników programu Excel.

Cena netto 1 000zł

Cena brutto 1 353 zł (zawiera 23% VAT)


VBA w Excelu

Szkolenie Podstawy VBA w Excelu Praktyczne Wprowadzenie do Programowania to kompleksowy dwudniowy kurs VBA przeznaczony dla użytkowników programu MS Excel. Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnicy będą potrafili wykorzystać program Excel do rozwiązywania zaawansowanych i wymagających zadań. Znajomość podstaw VBA pozwoli także na automatyzację pracy w wielu dziedzinach, jak np. analiza danych, raportowanie, tworzenie modeli.

Cena netto 1 000zł

Cena brutto 1 353 zł (zawiera 23% VAT)Szkolenie indywidualne

Indywidualne szkolenie to atrakcyjna alternatywa dla osób, które nie mogą poświęcić czasu na kilkudniowe szkolenie. Szkolenie indywidualne to bardzo efektywna forma szkolenia, dzięki której w krótkim czasie możesz opanować materiał szkoleniowy, a uwaga trenera skupia się tylko na jednym uczestniku.

Podczas indywidualnego szkolenia uczestnik może skupić się na najbardziej interesujących go albo najtrudniejszych dla niego tematach.

W czasie szkolenia indywidualnego można także pracować na własnych danych i plikach, dzięki czemu szkolenie jest jeszcze bardziej efektywne.

Cena netto 100 zł za godzinę zegarową

Cena brutto 123,00 zł za godzinę zegarową (zawiera 23% VAT)Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte przygotowywane są pod indywidualne zamówienie i dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Miejscem szkolenia może być szkoła lub siedzibie klienta.