Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Forum Szkoleniowe Marcin Grzeszczak, 05-820 Piastów, ul. Licealna 7, NIP 534-224-73-38, REGON 14619332

Gromadzone dane

 1. Wszystkie dane osobowe przekazywane są administratorowi dobrowolnie.
 2. Podanie danych osobowych jest konieczne do świadczenia usług szkoleniowych.
 3. Wszystkie dane osobowe przekazywane są administratorowi dobrowolnie.
 4. Dane zbierane podczas rejestracji na stronie internetowej: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, dane firmy, numer telefonu, data urodzenia lub wiek (dotyczy kursów dla dzieci).
 5. Dane zbierane automatycznie przez przeglądarki internetowe: adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 6. Dane zbierane podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy.
 7. W przypadku każdego formularza (elektronicznego bądź w formie papierowej) wymagane jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W przypadku zgłaszania grupy zorganizowanej na szkolenie, zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie upoważnienia niezbędne do przetwarzania danych osób zgłaszanych na szkolenie.

Cel gromadzenia danych

 1. Dane gromadzone są celem organizacji, przeprowadzenia szkolenia wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia lub duplikatów tych zaświadczeń.
 2. Dane gromadzone są celem przeprowadzenia testów kwalifikujących do grup szkoleniowych.
 3. Dane gromadzone są celem przekazywania drogą mailową, SMS lub drogą telefoniczną informacji organizacyjnych dotyczących przeprowadzanego szkolenia.
 4. Prowadzenia kampanii marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS.
 5. Dane gromadzone są celem odpowiedzi na zapytania ofertowe.
 6. Dane gromadzone są celem wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Profilowanie

 1. Dane nie podlegają profilowaniu

Udostępnianie

 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Forum Szkoleniowego.
 2. Dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług szkoleniowych.
 3. Dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia akcji marketingowych
 4. Dane mogą zostać udostępnione organom państwowym upoważnionym na podstawie obowiązujących odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Przeglądarki internetowe

 1. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies.
 2. Pliki cookies są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem systemu.
 3. Pliki cookies zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.
 4. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.
 5. Jak wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej przeczytasz pod tym linkiem

Wyłączanie plików Cookies

Czyszczenie pamięci przeglądarki

Zmiana danych i wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych każdy ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia danych oraz prawo sprzeciwu oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każdemu przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 2. W przypadku zmian danych osobowych lub firmowych, żądania ich usunięcia lub sprzeciwu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie wymagana jest informacja o tym fakcie przesłana na adres e-mail:  info@forumszkoleniowe.com.pl.

Zmiany polityki prywatności

 1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
 2. Aktualna polityka prywatności dostępna jest na tej stronie internetowej.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@forumszkoleniowe.com.pl.