Szkolenie zamknięte


Szkolenie zamknięte

 • dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta,
 • w siedzibie klienta,
 • lub w innej wskazanej lokalizacji,
 • w indywidualnie ustalonym terminie,
 • tematyka szkolenia dostosowana do potrzeb uczestników szkolenia,
 • pre i post testy,
 • … więcej szczegółów poniżej.

Zapoznaj się poniżej ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi szkoleń zamkniętych, a jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami.

Wypełnij formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane!


Przygotowanie szkolenia:

 • przed szkoleniem uczestnicy rozwiązują test on-line pozwalający na sprawdzenie ich wiedzy przed szkoleniem,
 • na życzenie klienta może zostać przeprowadzony test po szkoleniu sprawdzający przyrost wiedzy,
 • na życzenie klienta uczestnicy szkolenia mogą otrzymać prace domowe,
 • przed szkoleniem zamawiający może przekazać wskazówki, pliki i inne materiały, które będą włączone do programu szkolenia,
 • przed szkoleniem uczestnic mogą kontaktować się z trenerem w celu uwzględnienia zagadnień, które chcieliby poruszyć w czasie szkolenia.

Follow up

 • każdy z uczestników ma zapewniony trzymiesięczny okres opieki trenerskiej po zakończeniu szkolenia,
 • proponujemy zamówienie szkolenia z dodatkowym dniem poświęconym na powtórkę, ćwiczenia, rozwiązywanie problemów uczestników, lub w formie konsultacji indywidualnych dla uczestników szkolenia. Taki dodatkowy dzień szkoleniowy mógłby mieć miejsce np. po miesiącu od zakończenia szkolenia

Lokalizacja szkolenia zamkniętego:

 • w siedzibie klienta,
 • w salach szkoleniowych Forum Szkoleniowego,
 • w lokalizacji wskazanej przez klienta (np. szkolenie wyjazdowe pracowników),
 • na ternie całego kraju i UE.

Termin szkolenia

 • ustalany indywidualnie z klientem

Każdy z uczestników ma zapewnione:

 • indywidualne stanowisko komputerowe,
 • szkolenia prowadzone są na polskiej wersji programu MS Office 2010, 2013, 2016 na życzenie uczestnika na jego stanowisku komputerowym może zostać uruchomiona inna wersja językowa programu.
 • materiały szkoleniowe drukowane i elektroniczne, notatnik i długopis,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • trzymiesięczny okres opieki trenerskiej po zakończeniu szkolenia,
 • przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, ciastka dostępne przez cały czas trwania szkolenia) – dotyczy szkoleń organizowanych w salach Forum Szkoleniowego.
 • na życzenie dwudaniowy lunch (cena lunchu 20 PLN netto za osobę na dzień) – dotyczy szkoleń organizowanych w salach Forum Szkoleniowego.