Polityka Prywatności

Polityka prywatności odnosi się do danych zbieranych podczas rejestracji uczestników szkoleń.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Forum Szkoleniowe Marcin Grzeszczak, 05-820 Piastów, ul. Licealna 7, NIP 534-224-73-38, REGON 146193320.
 2. Dane są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).
 3. Dane podawane są dobrowolnie.

Gromadzone dane

 1. Dane zbierane podczas rejestracji na stronie internetowej: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, dane firmy, numer telefonu.
 2. Dane zbierane automatycznie: adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 3. Dane zbierane podczas kontaktu: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy.

Cel gromadzenia danych

 1. Dane gromadzone są celem organizacji, przeprowadzenia szkolenia oraz wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia lub duplikatów tych zaświadczeń.
 2. Dane gromadzone są celem odpowiedzi na pytania i odpowiedzi na zapytania ofertowe.
 3. Dane gromadzone są celem wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Udostępnianie i ochrona danych

 1. Administrator danych zobowiązany jest do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa związanych z ochroną danych.
 2. Dane nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Dane mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przeglądarki internetowe

 1. Komunikacja za pomocą formularzy znajdujących się na naszej stronie internetowej jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL oraz ważnym certyfikatom wystawionych przez zaufane centra certyfikacji.
 2. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies.
 3. Pliki cookies są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem systemu.
 4. Pliki cookies zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.
 5. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.
 6. Jak wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej przeczytasz pod tym linkiem

Wyłączanie plików Cookies

Czyszczenie pamięci przeglądarki

Zmiana danych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każdy ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia danych oraz prawo sprzeciwu w przypadkach wymienionych w w/w ustawie.
 2. Jeżeli dane osobowe lub dane firmy ulegną zmianie można je zaktualizować na stronie internetowej po zalogowaniu na swoje konto lub aktualne dane można przesłać na adres e-mail info@forumszkoleniowe.com.pl.

Zmiany polityki prywatności

 1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
 2. Aktualna polityka prywatności dostępna jest na tej stronie internetowej.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@forumszkoleniowe.com.pl.