Analiza Danych Excel PowerBI

Excel + Power BI Zaawansowana Analiza i Prezentacja Danych

 

Terminy

Grupa I: Wtorki 7:00 – 8:30
Rozpoczęcie zajęć: 19 września 2017

Grupa II: Środy 19:45 – 21:15
Rozpoczęcie zajęć: 20 września 2017

Grupa III: Soboty (godziny do ustalenia)
Rozpoczęcie zajęć: 16 września 2017

 

45 zł za godzinę lekcyjną
30 godzin lekcyjnych w semestrze

cena za semestr 1 350 zł

RATY (Opłatę za szkolenie można wnieść w 3 ratach)

 

O szkoleniu

Semestralny 30 godzinny kurs Zaawansowanej Analizy Danych w programach MS Excel i Power BI. W czasie Kursu uczestnicy poznają narzędzia Power Query i Power Pivot umożliwiające tworzenie zarówno w Excelu jak i Power BI automatycznych raportów i pulpitów menadżerskich (tzw. Dashboards).

O Power Query więcej przeczytasz tu

O Power Pivot więcej przeczytasz tu

O Power BI więcej przeczytasz tu

Kurs ten przeznaczony jest dla wszystkich osób, zajmujących się w pracy analizą danych, tworzeniem raportów i prezentacji. Pracownicy działów finansowych, controllingu, sprzedaży, Analitycy Finansowi i Biznesowi, Audytorzy zdobędą podczas szkolenia bezcenną wiedzę pozwalającą na usprawnienie własnej pracy.

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów komputerowych, na których pod czujnym okiem profesjonalnego trenera uczestnicy samodzielnie wykonują zadania oparte na przykładach i problemach spotykanych w codziennej pracy z Excelem w różnych firmach i działach.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do wyboru poziomu szkolenia zapraszamy do kontaktu z nami lub do rozwiązania testu.

Od wszystkich uczestników wymagana jest co najmniej średniozaawansowana znajomość Excela ( w tym Tabele Przestawne, funkcje: wyszukaj.pionowo, jeżeli, sumy jeżeli i warunków). 

Organizacja szkolenia

Każdy z uczestników ma zapewnione:

 • indywidualne stanowisko komputerowe,
 • szkolenia prowadzone są na polskiej wersji programu MS Excel 2010, 2013, 2016 na życzenie uczestnika na jego stanowisku komputerowym może zostać uruchomiona inna wersja językowa,
 • materiały szkoleniowe drukowane i elektroniczne, notatnik i długopis,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie dostępne jest w trybie otwartym.
 • Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego.
 • Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia indywidualnego.
 • Szkolenie może odbywać się w siedzibie zamawiającego.
 • Szkolenie jest dostępne w języku angielskim.

Lokalizacja

Pałac Kultury i Nauki

Plac Defilad 1
00 – 901 Warszawa

W okresie wakacyjnym kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jest jedynie telefonicznie lub mailowo.
Za utrudnienia przepraszamy.

Od 4 września 2017 Sekretariat będzie czynny:

Poniedziałek – Piątek 15:00 – 20:00
Sobota 10:00 – 13:30

Program Szkolenia

Power Query

Zapytania

 • Tworzenie zapytań
 • Zamykanie i ładowanie zapytania
 • Łączenie zapytań (Relacje)

Źródła danych

Na szkoleniu zostaną wykorzystane tylko niektóre źródła danych oznaczone *.

Pliki i foldery (sprawdź możliwości)

Nawiązywanie połączenia z plikiem programu Excel lub plikiem CSV*
Nawiązywanie połączenia z tabelami programu Excel*
Nawiązywanie połączenia z plikiem XML
Nawiązywanie połączenia z plikiem tekstowym*
Nawiązywanie połączenia z folderem*

Bazy danych (sprawdź możliwości)


Nawiązywanie połączenia z bazą danych programu SQL Server*
Nawiązywanie połączenia z bazą danych programu Access*
Nawiązywanie połączenia z bazy danych programu SQL Server Analysis Services
Nawiązywanie połączenia z bazą danych Oracle
Nawiązywanie połączenia z bazą danych IBM DB2
Nawiązywanie połączenia z bazą danych MySQL
Nawiązywanie połączenia z bazą danych PostgreSQL
Nawiązywanie połączenia z bazą danych Sybase IQ
Nawiązywanie połączenia z bazą danych Teradata
Importowanie danych z bazy danych za pomocą natywnego zapytania bazy danych

Platforma Microsoft Azure (sprawdź możliwości)


Nawiązywanie połączenia z bazą danych Microsoft Azure SQL*
Nawiązywanie połączenia z usługą Microsoft Azure Marketplace
Nawiązywanie połączenia z usługą HDInsight platformy Microsoft Azure
Nawiązywanie połączenia z magazynem obiektów blob platformy Windows Azure
Nawiązywanie połączenia z magazynem tabel usługi Microsoft Azure

Inne źródła danych (sprawdź możliwości)


Nawiązywanie połączenia ze stroną sieci Web*
Nawiązywanie połączenia z listą programu SharePoint*
Nawiązywanie połączenia ze źródłem strumieniowym OData*
Nawiązywanie połączenia z systemem plików HDFS (Hadoop Distributed File System)
Nawiązywanie połączenia z usługą Active Directory
Nawiązywanie połączenia z programem Microsoft Exchange Server*
Nawiązywanie połączenia ze źródłem strumieniowym OData programu Dynamics CRM
Nawiązywanie połączenia z serwisem Facebook*
Łączenie się ze środowiskami oprogramowania do analizy biznesowej SAP BusinessObjects
Nawiązywanie połączenia z obiekty usług Salesforce
Nawiązywanie połączenia z raporty usług Salesforce
Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych ODBC
Nawiązywanie połączenia przy użyciu puste zapytanie
Importowanie danych z tabeli danych programu Excel*
Nawiązywanie połączenia z tabelą danych programu Excel*

Przekształcanie

 • Przekształcanie tabeli
 • Przekształcanie dowolnej kolumny
 • Przekształcanie kolumny tekstowej
 • Przekształcanie kolumny liczbowej
 • Przekształcanie kolumny daty i godziny
 • Kolumny strukturalne
 • Dodawanie nowej kolumny

Power Pivot

Ładowanie danych do Power Pivot

Kolumny obliczeniowe

Wprowadzenie do DAX (Data Analysis Expressions)

 • Calculate()
 • All()
 • Filter()
 • IF()
 • SWICH()
 • X Functions

Relacje

Tabele niepołączone

Optymalizacja Modelu Danych

Excel

 • Power Query i Power Pivot w Excelu
 • Metody optymalizacji i przyspieszenia obliczeń w arkuszach Excela,
 • Tabela danych,
 • Tabele przestawne – modele danych,
 • Fragmentatory,
 • Połączenia danych – właściwości.

Power BI – Pulpity Menadżerskie (Dashboards)

 • Power Query i Power Pivot w Power BI
 • Wtyczki do pobierania danych
 • Wizualizacja danych
  • Tabele
  • Tabele Przestawne
  • Wykresy
  • Mapy
 • Udostępnianie

 

Problemy i pytania zgłoszone przez uczestników szkolenia

Zapisy i płatności

W górnej części strony kliknij przycisk Zapisz się. Nastąpi przekierowanie do strony z formularzami zgłoszeniowymi. Na stronie z formularzami zgłoszeniowymi znajduje się formularz elektroniczny, a pod nim formularze do pobrania i wydrukowania.

Płatność za szkolenie.

Przelew bankowy (faktura pro-forma)

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem bankowym na podstawie faktury-pro forma w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na szkolenie, nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia.

Brak płatności w wyznaczonym terminie będzie skutkował anulowaniem zamówienia.

Po otrzymaniu płatności od klienta, wystawiana jest i wysyłana faktura VAT.

Płatność w ratach

Istnieje możliwość opłacenia szkolenia w dwóch ratach.

Za płatność w ratach doliczana jest opłata w wysokości 50zł.